SCOR Model voor supply chain excellence

Het SCOR model is het supply chain operations reference model. Het model helpt om de supply chain van een bedrijf of organisatie te analyseren en te verbeteren. Het SCOR model is in de jaren 90 ontwikkelend door The Supply Chain Council. SCC is gefuseerd met ASCM in 2014 om het model verder te ontwikkelen en vooruit te helpen. Visie Partners is een consulting partner die in samenwerking met ASCM bedrijven verder helpt door het analyseren van hun supply chain, en het begeleiden van supply chain transformatie. Voor ons speelt het supply chain operations reference bij het verbeteren van supply chains een grote rol om zeker te zijn van onze impact.

Een model voor het verbeteren van supply chain management

Wat kan supply chain operations reference?

 

Supply Chain Management (SCM) is een cruciale rol voor veel bedrijven. De supply chain omvat alles stappen om van een grondstof een product en/of diensten te maken die aan aan een klant geleverd word. Het SCOR model bied binnen deze keten handvaten om prestaties te meten en efficiënt analyseren mogelijk te maken. Deze prestaties worden samengevat als prestatie indicatoren. De prestatie indicatoren worden vergeleken met elkaar en met andere bedrijven om uit te zoeken waar de supply chains het beste verbeterd kunnen worden.

Deze verbeteringen gaan aan de hand van best practices en emerging practices, hierover later in deze blog meer. Het SCOR model meet bij bedrijven die deelnemen hoe efficiënt bepaalde processen van de supply chain zijn. Deze meting word gedaan met standaard metrics(KPI's), die zorgen ervoor dat in de gehele supply chain op dezelfde manier word gemeten. Wanneer de performance bekent is, kan deze vergeleken worden met de performance van andere bedrijven om een duidelijke inzicht in de supply chain performance te geven.

Het model gaat verder dan supply chain management, er word ook gekeken naar de individuele processen van de supply chain en hoe deze samenwerken. Dus of het nu gaat over warehouse management, equipment and facilities, of het managen van productie, al deze onderdelen worden toegepast in het referentiekader van het SCOR model.

Plan, Source, Make, deliver en return

In het SCOR model zijn zes processen onderscheiden waarvan een supply chain een of meerdere heeft. Deze zes processen zijn niveau 1 processen. Onder ieder niveau vind je een verdere verdeling met meer details.Op de afbeelding kun je zien wat de samenhang is van elk van de zes genoemde delen van de supply chain. De genoemde vijf processen centraal zijn de basis voor elk bedrijf en hun interne process. Deliver van een leverancier sluit dus aan op de Source van uw eigen bedrijf. Niet alle supply chain processen zullen alle stappen bevatten.

Plan

gaat over het beschrijven van activiteiten voor het ontwikkelen van plannen om de keten te verbeteren. Plan omvat het bepalen van vereisten, het verzamelen van informatie over beschikbare middelen, het balanceren van vereisten en middelen om geplande capaciteiten en hiaten in de vraag of middelen te bepalen, en het identificeren van acties om deze hiaten in de supply chain te corrigeren.

​​​​​

Source

Source beschrijft de activiteiten die verband houden met de inkoop, leveren, ontvangen en overdragen van grondstoffen, halffabrikaten, producten of diensten van een leverancier. Dit word gedaan in samenwerking met leveranciers. Verder valt het leveren van goederen naar Make onder de doelstelling.

 

Make

De Make-processen beschrijven de activiteiten die verband houden met de omzetten van materialen naar producten of het creëren van content. Deze omvatten assemblage, chemische verwerking, onderhoud, reparatie, revisie, recycling, renovatie, fabricage en andere veelvoorkomende soorten materiaalconversieprocessen. Dit kunnen zowel halffabrikaten als eindproducten zijn.

Deliver

Deliver gaat over het leveren naar de klant en het uitvoeren van klantorder. Warehousing is een belangrijk onderdeel van het leveren van goederen, ook wel fulfilment genoemd. Het transport management van producten en componenten helpen bij aan de distributie. Verder omvat deliverhet ontvangen, valideren en creëren van klantorders; het plannen van bestelling leveringen; picken, verpakken en verzenden; en facturatie en afstemming met klanten.

Return

Return gaat over het beschrijven de activiteiten die samenhangen met de retourstroom van goederen. Deze omvatten het identificeren van artikelen die moeten worden geretourneerd, beslissen over de juiste verwijderingsmethode, het plannen van de retourzending en het verzenden en ontvangen van geretourneerde goederen. Het hergebruiken van materialen vind zijn toepassing onder make, omdat producten een halffabrikaat worden.

 

Enable

Onder het noemer Enable vind je de voorwaarden die nodig zijn voor een bedrijf om te kunnen verbeteren. Het beheren van de supply chain en het verbeteren Opleidingen en ervaring, maar ook of er genoeg betrekking is bij het bedrijfsprocess. Deze omvatten beheer van business rules, prestatiebeheer, gegevensbeheer, resourcebeheer, faciliteitenbeheer, contractmanagement, toezicht op de naleving van regelgeving, risicobeheer en inkoop van toeleveringsketens.

3 niveaus van SCOR

Voor elk niveau-1-proces zijn er drie of meer onderscheidende niveau-2-processen. Elk proces van niveau 2 bevat proceselementen van niveau 3. Deze hiërarchische relaties zorgen voor procesclassificatie.

Bij het uitvoeren van een SCOR-project kunnen SCOR-gebruikers besluiten om sommige processen op een lager niveau, zoals die met betrekking tot sourcing, levering en inkoop, naar andere processecties te verplaatsen.

SCOR model racetrack

Om gebruik te maken van het SCOR model, is het voor bedrijven het handigste om een cyclus te creereren. Elke stap van dit racetrack helpt bij het verbeteren van de supply chain operations door inzicht te geven in de KPI's en de aandachtsgebieden. Het APICS SCOR model bied bedrijven die de racetrack gebruiken een duidelijke focus waar het process zich bevind.

SCOR racetrack

De racetrack helpt bij het toepassen van de uitkomsten van de supply chain analyse.

SCOR training

De belangrijkste cursus doelen van een SCOR model cursus zijn:

  • het ontdekken van de mogelijkheden en doelen van het SCOR framework.

  • Begrijpen van de structuren van het SCOR sourcebook

  • Ontdekken van de 4 onderdelen, prestatie, processen,

  • SCOR Model advies

  • Toepassen van The SCOR operating model

© Visie Partners B.V.