Visie Partners, gevestigd aan Noorderstraat 193 9611AE Sappemeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://visiepartners.nl
Noorderstraat 223 9611AE Sappemeer
+31 85 401 3474

Mary van Buuren is de Functionaris Gegevensbescherming van Visie Partners Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Visie Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen*
 • Opleidingsniveau en certificeringsinformatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Visie Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het aanbieden van ondersteuning bij aanschaf van producten zoals examens
 • Visie Partners verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Visie Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visie Partners) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visie Partners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visie Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de uitvoer van onze overeenkomst is het nodig om producten en diensten namens ons aan te schaffen bij onze Amerikaanse partners. Wij delen alleen de voornaam, achternaam en e-mail adres van klanten. Indien een klant niet wil dat zijn gegevens buiten de E.U. worden verwerkt door onze partners kan deze contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit heeft als gevolg dat wij sommige producten niet of niet volledig kunnen aanbieden.

Partners waarmee wij informatie delen of die informatie met ons delen zijn:

ASCM 8430 West Bryn Mawr Avenue, Suite 1000, Chicago, IL 60631 USA
Holmes corporation 2975 Lone Oak Dr, Eagan, MN 55121, USA
Demand Driven Institute Globe, AZ, 85502 USA
B2Wise 132 Rue Bossuet, 69006 Lyon, France

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Visie Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Visie Partners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Tijdens het accepteren van deze cookies heeft iedere gebruiker de mogelijkheid om zelf een keuze te maken welke cookies geaccepteerd worden. Hieronder een overzicht van bedrijven waarmee wij samen werken en onder welke categorie deze cookies vallen:

Functioneel:

 • Website – Taal, sessie informatie en welke cookies geaccepteerd zijn

Chat:

 • Tawk.to – Gebruik van chatfunctie

Analytics:

 • Google Analytics – Bijhouden van websitebezoek en pagina’s, bijhouden van scherm resolutie, laadtijden en klikken op links binnen visiepartners.nl
 • Hotjar – verzamelen van pagina interacties voor verbeteren website

Marketing:

 • Google ads – Volgen van advertenties en weergeven van display advertenties op andere websites dan visiepartners.nl

Profielen op externe websites

 

Buiten deze bepaling vallen profielen van Visie Partners op externe websites zoals Facebook, Linkedin en Twitter. Voor het gebruik van deze websites gaat de gebruiker een overeenkomst aan met de eigenaar van deze website en niet met ons.

Data beveiliging

Alle informatie van klanten en relaties die word opgeslagen door Visie Partners, word opgeslagen binnen de Europese Unie. De gegevens worden versleuteld uitgewisseld tussen onze verschillende systemen en medewerkers. Alleen medewerkers van Visie Partners welke op de hoogte zijn van deze verklaring hebben toegang tot persoonsgegevens en behandelen deze met zorg.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visie Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Visie Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visie Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Gewaardeerd door onze klanten met een:

pcp.jpg

logo ascm consulting partner.png

Contactgegevens

Telefoonnummer: 085 4013474
E-mailadres[email protected]

KVK nummer: 71052208

Ga direct naar:

 

© Visie Partners B.V. | Privacy policy | Algemene voorwaarden