Ben jij ontevreden over je supply chain?

Uit onderzoek blijkt dat je niet alleen bent. Het Duitse SAP heeft onderzoek gedaan onder haar Nederlandse klanten en daaruit blijkt dat maar liefst 97% van de bedrijven zijn huidige supply chain wil verbeteren. De afgelopen drie jaar zijn, mede door corona, steeds meer knelpunten in de supply chain planning zichtbaar geworden. In dit artikel geven we uitleg over de probleempunten bij bedrijven en welke ontwikkelingen zij kunnen gebruiken voor een toekomstbestendige supply chain.

We verwijzen in dit artikel meerdere keren naar het volgende rapport van SAP, 3 april 2023, "Tomorrow's supply chain: disruption around every corner".

Verder delen we onze eigen ervaring met extra voorbeelden en eventuele oplossingen.

De supply chain onder druk

De afgelopen drie jaar zijn supply chains flink onder druk komen te staan. In 2019 was de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China nog bepalend maar in 2020 ging de druk nog verder omhoog door covid-19. In de gehele supply chain zagen bedrijven: extreem hoge transporttarieven, hevige vraagverschuivingen. Vanaf 2022 kwamen er geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en torenhoge inflatie bij.

Dit alles leidt tot tegelijkertijd optredende vraagschokken en aanbodschokken. De schokken tasten de stabiliteit van logistieke ketens aan. Hierdoor zijn er op hetzelfde moment zowel tekorten als overschotten aan producten en grondstoffen. Vaak ook worden voorraadtekorten opgevolgd door overschotten. Dit verschijnsel wordt ook wel het bullwhip effect genoemd.

De gevolgen bij enkele bedrijven

Bedrijf 1

Een voorbeeld van hevige fluctuaties in de supply chain is een drankenfabrikant die de vraag zag verschuiven van horecaflessen naar flessen voor de particuliere markt. Deze verschuiving deed zich ook voor bij andere bedrijven, hierdoor ontstond er een tekort aan flessen. Leveranciers konden namelijk niet tijdig opschalen. Toen er voldoende flessen beschikbaar waren, bleek er een tekort te zijn aan doppen voor deze flessen.

Bedrijf 2

Een schoonmaakmiddelenfabrikant zag tijdens covid-19 de consumentenmarkt toenemen terwijl de zakelijke markt te maken kreeg met een flinke daling, met uitzondering van de zorg. Tegelijkertijd waren ook onderdelen zoals dopjes voor flessen voor de consumentenmarkt moeilijk leverbaar en bleek dat de afvullijn voor zakelijke verpakkingen geen kleine flessen kon vullen.

Aanpassingen in de supply chain

Veel van de bedrijven die meededen aan het onderzoek van SAP zien een blijvende noodzaak tot het aanpassen van hun toeleveringsketens en productieprocessen. De volgende redenen werden hiervoor genoemd:

  • geopolitieke veranderingen

  • blijvend hoge energieprijzen

  • tekorten op de arbeidsmarkt

Fabrikanten die veel producten exporteren voelen de druk om te investeren in duurzame productie, maar zijn tegelijk ook huiverig hoe dit hun concurrentiepositie beïnvloedt of bedreigt.

Een kwart van de deelnemers is van mening dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de supply chain te verbeteren. Het doel van de verbeteringen is dat de supply chain aan de eisen van vandaag en morgen voldoet. Hierbij zijn het leveren op het juiste moment en samenwerking met leveranciers en retailers belangrijker dan ooit.

Samenwerking met kennispartners

ASCM (Association for Supply Chain Management) is de organisatie achter de APICS opleidingen en het SCOR model. ASCM zag dat bedrijven die geïnvesteerd hebben in het weerbaar maken van hun supply chain eerder kennis hadden van verstoringen. Hierdoor konden zij sneller en adequater reageren.

Bedrijven doen dit door de samenhangen in de supply chain duidelijk te hebben. Ook het real-time uitwisselen van informatie en data draagt daaraan bij. We zien dat digitalisering en datakwaliteit essentieel zijn om dit realiseren.

Onzekerheid in de keten verkleinen met behulp van SCOR-DS

Door de onzekerheid zoeken bedrijven naar mogelijkheden om hun processen te verbeteren. Dit doen ondernemingen door de supply chain processen te verbeteren met technologie. Hierbij werken bedrijven ook aan het implementeren van risicomanagement en duurzaamheid.

De eerste stap is het vaststellen van de supply chain doelstellingen en van daaruit processen te verbeteren. Visie Partners maakt daarvoor gebruik van een verbeteraanpak die door de medewerkers van de organisatie zelf uitgevoerd wordt. Onze SCOR DS trainer/facilitator begeleidt de deelnemers om de supply chain processen te analyseren en te verbeteren. De medewerkers leren om bestaande processen in kaart te brengen en te kijken aan welke eisen ze moeten voldoen. Hieruit komt een overzicht met prestatie-indicatoren die verbeterd moeten worden om de gestelde doelen te behalen.

Als ASCM Consulting Partner hebben we ervaring met SCOR trajecten bij bedrijven. Visie Partners heeft ook inhoudelijk meegewerkt aan de totstandkoming van de laatste upgrade van het model.

Maak gebruik van technologieën en practices

Aan de hand van honderden beschikbare verbetermogelijkheden (practices) kan worden bepaald welke de beste bijdrage levert aan het resultaat. Bij veel van deze practices gaat het over digitale transformatie. In onze training "Supply Chain Technology" worden onderwerpen besproken als block chain, internet of things, analyse tools, samenwerkingstools en cyber security.

Verander je supply chain van binnenuit met meer kennis

Transformational Learning met het SCOR-DS model draait om het verbeteren van kennis op alle niveaus. Door het gericht opleiden van mensen voor hun taak zorg je voor meer kwaliteit in o.a. het planningsproces.

Het verbeteren van processen

Het SCOR model maakt gebruik van processen. Het activiteiten-niveau beschikt over workflows die de verschillende activiteiten verbinden. Alleen de activiteiten die relevant zijn voor de organisatie worden toegepast. Bedrijven kunnen zelf organisatiespecieke processen toevoegen. De proces-flows worden vastgelegd in BPM format die kan worden geïmporteerd in de leidende ERP systemen, zoals bijvoorbeeld SAP.

Risicomanagement

Wil je meer weten over risicomanagement in supply chains en wil je weten wat de volwassenheid van risicomanagement is in jouw organisatie doe dan de supply chain risk maturity assessment. Deze is te vinden op onze website en is een samenwerking met SCRM (Supply Chain Risk Management) Consortium.

Duurzaamheid als speerpunt in transformatie

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema. Veel bedrijven zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de doelen van 2050, wanneer de gehele industrie circulair moet zijn.

Nieuwe wetgeving

Er komt veel nieuwe wetgeving op het gebied van duurzaamheid vanuit de Europese Unie. Deze wetgeving zal van invloed zijn op de inrichting van ketenprocessen en de informatie die nodig is voor het afleggen van verantwoording.

Om inzicht te krijgen in de prestaties maken we eveneens gebruik van het SCOR-DS model. Het model maakt gebruik van prestatie-standaarden van Global Reporting Initiative (GRI).

Global Reporting Initiative

Deze GRI standaarden worden door circa 95% van de grote ondernemingen wereldwijd gebruikt en vormen daarmee de standaard rapportage voor meer transparantie in de richting van duurzaamheid. Voor de bewustwording van sustainability en de beschikbare aanpakken, hebben we een twee-daagse sustainability training.  Deze training is uitermate geschikt voor incompany training, vanwege de mogelijkheid om de inhoud toe te spitsen op de organisatie.

We zien dat veel bedrijven worstelen met het integreren van duurzaamheid in de organisatie processen. Uit het onderzoek van SAP, komt naar voren dat 55 procent van de organisaties niet weet hoe duurzaamheid kan worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Dit percentage zou hoger kunnen liggen omdat veel bedrijven niet op de hoogte zijn van de impact van nieuwe eisen met betrekking tot duurzaamheid van supply chain processen.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over een van de onderwerpen in dit artikel? Neem gerust contact met ons op!

Gewaardeerd door onze klanten met een:

pcp.jpg

logo ascm consulting partner.png

Contactgegevens

Telefoonnummer: 085 4013474
E-mailadres[email protected]

KVK nummer: 71052208

Ga direct naar:

 

© Visie Partners B.V. | Privacy policy | Algemene voorwaarden